• Glück Logo
 • Hymer Logo
 • Zellerer Logo
 • CRM Logo
 • Hofstetter Logo
 • Megastore Online Shop
Deutsch
English
Italiano
Nederlands
Norsk
?eština
 • Mega Store Online Shop

 •  

  MEGA STORE ONLINE SHOP

 • Pr?vodce slevami 2016

  Caravan et Camper

 •  

  Tolik výhod pro vás, jako nikde jinde!

 • Hledání vozu

 •  

  Najděte si svůj vůz/ obytný vůz/ obytný přívěs

Historie

Milí p?átelé caravaningu,

Kdo by si pomyslel, že náš Freistaat již vstupuje do svého úsp?šného 10. roku. Když m?j otec p?ed 10 lety vydláždil „ulice“ p?i uskute?n?ní své vize, já jsem nyní obzvlášt? hrdý na to, že po nich mohu dále „jezdit“ spole?n? se svým úžasným týmem. Spojujeme výhody velkého prodejce se záplavou zákaznických výhod a rodinn? vedený provoz, který vás zve k relaxaci. Nechte se p?ekvapit. T?ším se, že vás budu sm?t pozvat.

Š?astnou cestu!
Thomas Liebscher (obchodní vedení „Der Freistaat Caravaning & More“)

Tak vznikl nejambiciózn?jší projekt v N?mecku zam??ený na caravaning…

2000 Na za?átku byla jen louka…pr?kopník projektu caravaning Wolfgang Liebscher m?l vizi, kterou se rozhodl realizovat!

 

Po?átek 2001 Z vize se stal model. Podniky Glück Freizeitfahrzeuge, Hymer-Zentrum Sulzemoos, Caravan Zellerer, CRM Reisemobilmarkt a Wohnwagencenter Hofstetter postavili v Sulzemoos „Der Freistaat Caravaning & More“ in Sulzemoos.

 

Prosinec 2001 Nyní se vyplatí, vyhrnout si rukávy.Stefanie Liebscher-Glück a Wolfgang Liebscher p?i položení základního kamene.

 

S p?esunem v prosinci 2002 byl Freistaat otev?en v?as.

Freistaat dnes…

Na ploše p?ibližn? 61.000m² a na 70.000m³ obestav?ného prostoru se nachází vše, po ?em touží srdce karavanisty.

 

Horní výstavní plocha ukazuje náš velký sortiment zna?ek a zve k návšt?v? i mimo otevírací dobu. Ve Freistaat našlo sv?j domov 23 zna?ek.

 

Obrovská dolní výstavní plocha p?edstavuje velký výb?r použitých vozidel a obytných p?ív?s?.

 

Nová prostorná místa k p?enocování s dodávkou elekt?iny zvou k p?espání.

 

Freistaat investuje do životního prost?edí. Vybavení st?ech solárními panely (celkový výkon 425kwp) a ro?ní úspora 90.000l topného oleje, díky p?estavb? na bioenergii vyráb?nou na míst?.

A tak to pokra?uje...

Podzim 2012: Rozší?ení našeho servisního centra o 3 servisní bloky a jeden oficiální zkušební blok. Zv?tšení parkovišt? pro zákazníky
Po?átek 2013: Velký projekt ve Freistaat! Zast?ešení venkovního prostoru (cca 10.000m²)

A kdy vás budeme moci p?ivítat u nás v Sulzemoos?